Produktet Mentos

Mentos Çamçakëzët

Fresko gojën tënde me çamqakëzin Mentos. I disponueshë në shije frutash dhe të freskët.

Mentos sheqerkat

Fresko gojen tënde me një sheqerkë Mentos. E disponueshme në shije frutash dhe të freskët.

Ndaje me shoqërinë